Utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2021

Interpellation: Utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler

Interpellation 2020/21:721 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:721 Utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2020 ökade anmälda sexualbrott i Sverige till 24 100 (Brå, 2021). Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent fler än 2019. Vi vet att mörkertalet är stort, och undersökningar visar att det rör sig om 452 000 som utsätts för sexualbrott, varje år (NTU, 2020).

Sexualbrott ger vårdkrävande skador – våldtäkt är det trauma som oftast leder till posttraumatiskt stressyndrom och är den starkaste kopplingen till självmord, självmordstankar och självskada. Konsekvenserna är ett förändrat liv med varierande grad av smärta, utmattning och psykisk ohälsa.

I de skriftliga frågorna 2020/21:2399 Utökat kontaktförbud för dömda brottslingar som förgripit sig på barn och 2020/21:2409 Anställning av dömda sexualbrottslingar inom yrken som innefattar barn ville jag egentligen ha svar på hur ministern ser på efterföljder efter avtjänat straff gällande pedofiler som har blivit dömda för sexualbrott mot barn. Tyvärr fick jag bara svar på hur regeringen reformerat sexualbrottslagstiftningen, och Morgan Johansson skriver också att Sverige nu har den strängaste regleringen vi någonsin haft och att straffskalorna har skärpts för bland annat grov våldtäkt mot barn, kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och grovt barnpornografibrott. Det är bra i sig men långt från tillräckligt för att skydda våra barn från att bli utsatta för sexualbrott.

Bara för att en pedofil stänger dörren till Kriminalvården bakom sig innebär det inte med automatik att sexualdriften försvinner. Barnets rättighet att inte utsättas för risken att konfronteras med pedofiler som dömts för grova sexualbrott mot barn ska alltid väga tyngre än pedofilers rätt att söka arbete, ideella uppdrag eller utbildning där målgruppen är barn.

Den 1 juli 2020 infördes vidare nya regler som syftar till att minska återfall i brott efter villkorlig frigivning från ett fängelsestraff. Lagändringarna innebär bland annat att längre övervakningstider införts och att Kriminalvården får möjlighet att övervaka den villkorligt frigivne med fotboja för att säkerställa att särskilda föreskrifter som beslutats efterlevs.

Frågan är hur Kriminalvården säkerställer att dömda pedofiler inte befinner sig i miljöer och på platser där risken för återfall är stor, det vill säga i närheten av potentiella brottsoffer eller tidigare brottsoffer, exempelvis skolor, lekparker etcetera. Tiden står inte still, och näst intill varje dag utsätts barn för vidriga sexualbrott.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1.   Hur ämnar ministern verka för att skydda barn från att behöva konfronteras med pedofiler som dömts för sexualbrott och som har avtjänat sitt straff?
  2.   Hur ser ministern på en lagstiftning om vistelseförbud för dömda pedofiler på platser som frekventeras av barn?
  3.   Hur ser ministern på att utreda om det går att införa ett förbud för arbetsgivare inom de yrken som innefattar barn att anställa en tidigare dömd sexualförbrytare?