Utökad verksamhet med regionala skyddsombud

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 januari 2018

Interpellation: Utökad verksamhet med regionala skyddsombud

Interpellation 2017/18:309 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:309 Utökad verksamhet med regionala skyddsombud

av Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

De regionala skyddsombuden (RSO) utses av de fackliga organisationerna och har uppdraget att aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet på främst mindre arbetsställen. Den största andelen av de regionala skyddsombuden kommer från LO-förbunden. Den regionala skyddsombudsverksamheten finansieras delvis genom ett årligt statsbidrag på ca 110 miljoner.

Det finns i dag ett utredningsförslag om att utöka tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden till att även omfatta företag där egna medlemmar saknas, förutsatt att de har kollektivavtal (SOU 2017:24). Avsikten med förslaget är enligt utredningen att stärka arbetsmiljöarbetet på arbetsställen som saknar ett organiserat skyddsarbete och därigenom förebygga ohälsa och olyckor i arbetet.

Med anledning av utredningsförslaget, som kan väntas ligga till grund för en kommande proposition, är det viktigt att påtala att den regionala skyddsombudsverksamheten aldrig har utvärderats. Det saknas alltså kunskap om effekterna av en till stor del statligt finansierad verksamhet, något som också har påpekats av Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen.

Ingen vet egentligen hur effektiv eller framgångsrik verksamheten är. Trots detta väntas regeringen föreslå en utökning av verksamheten. Förslaget om en utökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden kommer högst sannolikt att innebära ännu mer pengar till verksamheten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson: 

  1. Avser ministern att utvärdera effekterna av den regionala skyddsombudsverksamheten innan regeringen lägger fram nya förslag gällande förändring av verksamheten?
     
  2. Hur ser ministern på det faktum att tillträdesrätt planeras ges till fackliga ombud även på arbetsplatser där medlemmar saknas?
     
  3. Vill ministern hellre att fackliga organisationer får miljonbelopp i stöd för myndighetsliknande arbetsuppgifter än att man förstärker statliga myndigheter, om det är oegentligheter på arbetsplatser som ska motverkas?