uthyrning av bostad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 oktober 2001

Interpellation: uthyrning av bostad

Interpellation 2001/02:35 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 oktober

Interpellation 2001/02:35

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om uthyrning av bostad

Bostadssituationen för studenter förvärras hela tiden. Rekordmånga studenter står utan bostad. Det har utlovats att 10 000 studentbostäder ska byggas i år över hela landet, men det är inte på långt när tillräckligt. Bara i Stockholms studentbostadskö väntar 17 000 studenter på bostad. Den sista juni år hade investeringsbidrag beviljats för 7 600 studentbostäder.

Åtskilliga studenter som kommit in på en utbildning måste tacka nej på grund av att de saknar bostad. Flera flyttar runt med jämna mellanrum och hyr kanske t.o.m upp till i fjärde hand.

Olika åtgärder måste vidtas för att komplettera investeringsbidraget för byggande av studentlägenheter. Genom skatteavdrag för privata villaägare vid ombyggnad och uthyrning av del av bostaden skulle bostadsbristen kunna underlättas betydligt. Ett annat sätt är att ge skattebefrielse för att underlätta för uthyrning av del av bostad.

Enligt taxeringsutfallet för år 1999 var skattebasen hänförlig till uthyrning av privatbostad 917 miljoner kronor. De statliga skatteintäkterna uppgick till drygt 275 miljoner kronor. Särredovisade uppgifter om inkomster eller skatter från uthyrning av endast del av bostad, skulle visa att det är långsiktigt ekonomiskt lönande att införa skattebefrielse för uthyrning till studenter. I dag får avdrag i princip endast göras med 4 000 kr per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Avser statsrådet överväga skattebefrielse för uthyrning av del av bostad för att underlätta för studenters möjlighet till boende på studieorten?