Utförsel av stöldgods

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 oktober 2021

Interpellation: Utförsel av stöldgods

Interpellation 2021/22:3 av Kjell Jansson (M)

Interpellation 2021/22:3 Utförsel av stöldgods

av Kjell Jansson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sedan flera år tillbaka pågår organiserade stölder av båtmotorer i Stockholms län. Det är ofta ligor från Baltikum som genomför dessa stölder, och trots vetskap om detta låter regeringen det fortgå.

Utländska stöldligor står för en stor andel av brottsligheten i Sverige – upp till omkring 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. Tullen anger att de bara under år 2020 har identifierat 57 nya kriminella nätverk.

Vi moderater har sedan lång tid tillbaka föreslagit att Tullverket ska få ökade befogenheter att visitera skåpbilar vid våra hamnar. Moderaterna vill också satsa 400 miljoner kronor på Tullverket för att rusta myndigheten för nya befogenheter och fler tulltjänstemän. I dag är det närmast svängdörrar vid våra gränser. Nu behövs åtgärder. Sverige förtjänar ett gränsskydd värt namnet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vad menar statsrådet behöver göras konkret för att förbättra gränsskyddet och Tullverkets arbete för att stävja stöldligorna?
  2. Vad gör statsrådet konkret för att tydligt förhindra utförseln av stöldgods från Sverige?