Utförsäljning av Vin & Sprit

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2007

Interpellation: Utförsäljning av Vin & Sprit

den 26 april

Interpellation

2006/07:498 Utförsäljning av Vin & Sprit

av Ylva Johansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vin & Sprit är ett mycket framgångsrikt och lönsamt företag. Det är ett av världens tio största internationella alkoholdrycksföretag. År 2006 gick företaget med drygt 2 miljarder kronor i vinst och hade en avkastning på eget kapital med 22 procent. Vin & Sprit har utvecklats till ett starkt och framgångsrikt företag med just svenska staten som ägare.

Absolut Vodka är ett av världens starkaste varumärken och en extremt framgångsrik produkt. Trots knivskarp konkurrens på den internationella arenan har försäljningen stadigt ökat sedan Absolut lanserades.

Absolut Spirits har en stor produktionsanläggning i Åhus för Absolut Vodka liksom ett eget destilleri i Nöbbelöv. Vetet som används som råvara produceras av skånska bönder. Absolut Spirits och produktionen av Absolut Vodka berör ca 1 000 arbetstillfällen i Åhus och i regionen.

Staten är och har varit en bra ägare som lyckats med att utveckla bolaget på ett mycket starkt och positivt sätt. Det är svårt att se på vilket sätt en annan, utländsk ägare skulle kunna ge bolaget väsentligt bättre förutsättningar jämfört med den svenska staten. Däremot är då risken stor att produktionen efter en tid skulle flyttas utomlands och att bolagets viktiga roll för Åhus skulle gå förlorad.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mats Odell:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att en försäljning av Vin & Sprit ska skapa bra förutsättningar för bolagets utveckling?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att produktionen av Absolut även i framtiden ska ske i Åhus?