Utförsäkringar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 augusti 2009

Interpellation: Utförsäkringar

den 31 juli

Interpellation

2008/09:567 Utförsäkringar

av Monica Green (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Till följd av de ändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet kommer 15 000 långtidssjukskrivna att mista sin ersättning nästa år. Som systemet ser ut i dag stjälper de snarare än hjälper de människor som behöver stödet som mest. Aldrig tidigare har en så stor grupp hotats av utförsäkring och konsekvenserna kan bli ödesdigra.

Begränsningsregeln i sjukförsäkringen trädde i kraft den 1 juli 2008 och innebär att efter ett års sjukskrivning får förlängning bara ske med maximalt 18 månader. Vid årsskiftet kommer därför, för första gången, en stor grupp människor att utförsäkras från sjukförsäkringen. Enligt Försäkringskassans egna beräkningar rör det sig då om ca 15 000 personer runt om i landet. Under resten av 2010 kommer ytterligare 7 000 till 8 000 människor att utförsäkras.

Regeringen har ännu inte tagit fram någon lösning som förhindrar att dessa människor tvingas söka socialbidrag ute i kommunerna. Det viktiga är att hjälpa människor tillbaka till arbetet. Regeringen vältrar över ansvaret för dessa människor på kommunerna och medför högre kostnader för försörjningsstöd. Det har visat sig att den så kallade rehabiliteringskedjan inte innehåller någon rehabilitering utan i stället är en utsorteringskedja.

Regeringen jobbar med frågan, men det går långsamt. Det är viktigt att man finner en lösning innan alla dessa människor kastas ut från trygghetssystemen.

Vad avser statsrådet att göra för att skynda på arbetet med att ge långtidssjukskrivna trygghet och framtidstro?

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra att 15 000 långtidssjukskrivna förlorar sin ersättning?

Hur ska statsrådet förhindra den ökade kostnaden för kommunerna när allt fler söker försörjningsstöd?