Utförsäkrade och arbetslösa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 april 2010

Interpellation: Utförsäkrade och arbetslösa

den 9 april

Interpellation

2009/10:328 Utförsäkrade och arbetslösa

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

15 000 sjuka utförsäkrade har gått ett så kallat introduktionsprogram på Arbetsförmedlingen. Många av dem är så sjuka att de inte kan delta i någon aktivitet i Arbetsförmedlingens regi utan behöver vård och rehabiliteringsinsatser.

Arbetsmarknadsministern har lovat att de flesta utförsäkrade kommer att få höjd ersättning. Sanningen är att hälften av dem får sänkt ersättning, de flesta med mer än 1 000 kronor per månad.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har inte en chans att förbereda sig för förändringarna. Nu kommer återigen vittnesmål om den osäkerhet deltagarna i introduktionsprogrammet känner när de tre månaderna har gått.

Det är enskilda personer som hamnar i kläm. Svårt sjuka människor får veta att de kommer att förlora sin rätt att vara sjukskriven, inte för att man blivit frisk utan för att man passerar en stelbent tidsgräns.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att ge besked till dem som är sjuka och arbetslösa?

Vilka åtgärder i övrigt avser arbetsmarknadsministern att vidta med anledning av det som anförs i interpellationen?