Utdelning av post och postservicen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 januari 2013

Interpellation: Utdelning av post och postservicen

den 11 januari

Interpellation

2012/13:200 Utdelning av post och postservicen

av Tina Ehn (MP)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Trots att människor allt mindre använder sig av möjligheten att skicka brev delas det ut ungefär 2,8 miljarder brev per år. Ungefär 88 procent av dessa brev delas ut av Posten.

Men med pågående förändringar för hur mycket brev som skickas planerar och genomför Posten strukturförändringar och ser över sina kostnader. Under loppet av fem år har Posten lagt ned 31 serviceställen i områden där det är glest befolkat. Människor som valt att leva och bo och dessutom driva företag i områden där man bor glest, ser ut att få orimligt långt till brevlådan.

En liknande utveckling ses på flera andra områden i samhället. Dagligvarubutiker, apoteksservice, myndighetskontakter med flera försämras. Servicen blir allt sämre, och ansvaret för orter som är glest befolkade lämnas till sitt öde. Aktör efter aktör anser sig inte ha ansvar för om en bygd avfolkas och dör, så frågan blir vem som har det ansvaret. För att kunna leva och driva företag behöver människor ha en grundläggande rätt till service. Postutdelning kan nog anses vara en sådan grundläggande service.

Med anledning av att frågan om sämre postservice har uppmärksammats, vill jag fråga statsrådet om vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkra rätten att få sin post utdelad inom ett rimligt avstånd från bostaden.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att stärka servicen generellt för glest befolkade områden i Sverige eller för områden där marknaden inte finner det ekonomiskt intressant att verka?