utbyte av körkort

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 april 2001

Interpellation: utbyte av körkort

den 2 april

Interpellation 2000/01:347

av Sören Lekberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort

I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och anser att hon i likhet med brittiska medborgare borde kunna få sitt körkort utbytt mot ett svenskt efter sex månader. Men, hon fick nej av länsstyrelsen med motiveringen att Isle of Man varken tillhörde EU- eller EES-området. Samma besked fick hon av länsrätten och kammarrätten.

Enligt körkortslagen (SFS 1998:488) 6 kap. 7 § anges att körkort från EES-länder, Schweiz och Japan kan bytas direkt till svenskt körkort. I anslutningsfördraget 1972 mellan dåvarande EEC:s medlemsländer och Storbritannien gjordes vissa undantag för kanalöarna och Isle of Man, vilket medfört att dessa mer eller mindre brittiska öar inte har kommit att ingå i EES-området.

Efter sex månaders vistelse i Storbritannien kan den som har ett körkort utfärdat på Isle of Man automatiskt få det utbytt mot ett brittiskt. På motsvarande sätt kan ett brittiskt körkort bytas till ett svenskt. Ett körkort från Isle of Man är dock inte utbytbart mot ett svenskt.

Om brevskrivaren inte vill genomgå proceduren med att ta ett nytt körkort i Sverige måste hon flytta till Storbritannien och bo där i sex månader, automatiskt få ett brittiskt körkort, återvända till Sverige och efter sex månader få sitt brittiska körkort utbytt mot ett svenskt.

Denna Kafkaliknande situation förefaller mig orimlig. Isle of Man ligger, som bekant, i Irländska sjön, mitt emellan EU-länderna Irland och Storbritannien, och ön är ju i praktiken en del av Storbritannien. Enligt vad jag erfarit tillämpar dessutom myndigheterna på Isle of Man principen om automatiskt utbyte även av svenska körkort.

Den svenska lagstiftningen på det aktuella området verkar vara ett onödigt byråkratiskt hinder för medborgarna. Körkort utfärdade på kanalöarna och Isle of Man liksom i andra länder och områden inom Europa där fördragen inte gäller fullt ut bör rimligen kunna anses likvärdiga med svenska och därmed utbytbara.

Enligt uppgift pågår i Regeringskansliet en översyn av körkortslagen och jag vill därför ställa följande frågor till statsrådet:

Är statsrådet beredd att i samband med den översyn av körkortslagen, som enligt uppgift har inletts i Regeringskansliet, pröva frågan om att även länder och områden inom Europa med nära relationer till EU- och EES-länder kan ingå bland de länder eller områden där utfärdade körkort automatiskt ska kunna bytas ut mot svenska körkort? I så fall, när kan en proposition överlämnas till riksdagen?