Utbildningsvikariat och kompetensen i äldreomsorgen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 december 2006

Interpellation: Utbildningsvikariat och kompetensen i äldreomsorgen

Interpellation 2006/07:155 av Olofsson, Eva (v)

den 12 december

Interpellation

2006/07:155 Utbildningsvikariat och kompetensen i äldreomsorgen

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I dag saknar 40 % av den befintliga personalen inom äldreomsorgen en adekvat utbildning. 90 % har en gymnasiekompetens som behöver kompletteras med vissa ämnen. Det finns därför ett stort behov av ökad kompetensutveckling inom många områden som demens, bemötande, nutrition, läkemedel, rehabilitering och så vidare.

Den stora satsning som Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde på Kompetensstegen har gett personalen möjlighet att utbildas och tillsammans utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. När utbildningsvikariaten tillsattes löste de problemen med att få vikarier vid personalens frånvaro. För i äldreomsorgen kan personalen inte lämna vårdbehövande människor för sin egen utbildning. Någon annan måste ersätta dem.

Regeringens snabbeslut att dra in utbildningsvikariaten hotar och försvårar nu utbildningsinsatserna. Sveriges Kommuner och Landsting är kritiska till den snabba indragningen och saknar en konsekvensanalys av vad förändringen kommer att innebära. De framhåller också att utbildningsvikariaten inte bör ses som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd utan som en insats för utbildning och kvalitetshöjning i äldreomsorgen.

I budgetpropositionen slås behovet av att stödja personalens kompetensutveckling fast och man säger också att ”de utbildningsinsatser som påbörjats inom ramen för den statliga kompetenssatsningen inom vården och omsorgen om äldre fortsätter 2007”. Men detta gäller alltså inte utbildningsvikariaten. Däremot påstår man att personalens professionella utveckling ska stimuleras genom en ökad mångfald av arbetsgivare. Detta är ett synnerligen kontroversiellt påstående som luktar gammaldags högerpolitik enligt principen ”allt blir bra om det blir privat”. Om regeringens politik vad gäller kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är begränsad till endast detta är det synnerligen allvarligt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Maria Larsson:

1. Vad kommer statsrådet att göra för att säkerställa att satsningen Kompetensstegen kan genomföras på ett bra sätt?

2. Kommer statsrådet att ta initiativ till en konsekvensanalys av de indragna utbildningsvikariaten?

3. Vad avser statsrådet att göra för att öka kompetensen hos personalen i äldreomsorgen?