Upprustning av miljonprogrammet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 juni 2010

Interpellation: Upprustning av miljonprogrammet

Interpellation 2009/10:351 av Lindgren, Sylvia (s)

den 28 april

Interpellation

2009/10:351 Upprustning av miljonprogrammet

av Sylvia Lindgren (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Krisen på Stockholms bostadsmarknad där byggandet gått i stå och rörligheten minskar kräver stimulanser från regeringen både för ökat byggande och upprustning och för underhåll av befintligt bestånd.

Bostadsbristen och den minskade rörligheten på bostadsmarknaden drabbar också i hög grad arbetsmarknaden. De arbetsgivare som eftersöker utbildad arbetskraft får allt svårare att rekrytera.

De rödgröna samarbetspartierna har föreslagit ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning till hyresrätter av det ROT-avdrag högeralliansen infört och en stor satsning på att renovera flerfamiljshus, både bostadsrätter och hyresrätter. ROT-avdraget bör även kompletteras med klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviseringar.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är:

Avser statsrådet att ta några initiativ till åtgärder som stimulerar till renovering och upprustning som omfattar alla boendeformer?