Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 februari 2016

Interpellation: Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet

Interpellation 2015/16:352 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:352 Upphörande av verksamhetsbidrag för Winnet

av Helena Lindahl (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I drygt 15 års tid har organisationen Winnet Sverige (Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor) arbetat med att bland annat öka kvinnors deltagande inom företagande och att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Detta är också något som genomförts i gränsöverskridande samarbeten för att modellen ska spridas också till andra länder.

Vidare har verksamheten ett underifrånperspektiv, och arbetet sker huvudsakligen via de regionala centrum som i dag finns över hela landet. För att arbetet ska kunna bedrivas mer kraftfullt och med långsiktighet i fokus har sittande regeringar, under de 15 år som föreningen varit aktiv, stöttat med årliga resurstillskott. Uppdraget har fortsatt med driftsbidrag ända fram till den 31 oktober 2015. Därefter har föreningens nationella ledning fått jobba hårt för att få information från Näringsdepartementet om orsaken till att verksamhetsbidraget upphävts. Detta har tyvärr mötts med tystnad.

Med tanke på att det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och med tanke på att vi behöver öka andelen kvinnor som startar och driver företag i hela vårt land borde en erfaren förening som Winnet Sverige vara en viktig del i det fortsatta jobbet för ökad jämställdhet. Regeringen har dock aviserat att man i stället avser att rikta öronmärkta medel för ändamålet till regionerna.

Med anledning av det ovan nämnda vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

 

I vilken utsträckning har statsrådet och regeringen fört dialog med Winnet för dess fortsatta arbete med att bidra med synliggörande, kunskapsframställning och kunskapsunderlag kring arbetet för en jämställd regional tillväxt i syfte att öka kvinnors deltagande såväl i den demokratiska processen som på arbetsmarknaden och i näringslivet? 

I vilken utsträckning har statsrådet och regeringen tagit del av de utvärderingar som gjorts av Sweco på uppdrag av Tillväxtverket under perioden 2013–2015?

På vilket sätt har statsrådet och regeringen analyserat konsekvenser av ett uteblivet verksamhetsbidrag för Winnet?