Ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet

Interpellation 2011/12:115 av Stenberg, Maria (S)

den 10 november

Interpellation

2011/12:115 Ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Under andra kvartalet 2011 var drygt 190 000 ungdomar i åldern 15–24 år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 27 procent. Sverige har därmed en ungdomsarbetslöshet som ligger över genomsnittet inom EU. Sverige riskerar därmed att en stor del av en ungdomsgeneration får betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och löper därmed även en risk att inte kunna ta en aktiv del i samhällslivet.

I många delar handlar ingången till samhällslivet om att få ett arbete med sjysta villkor och en lön som går att försörja sig på. Arbetsmarknaden kräver i dag kunskap och kompetens men även arbetslivserfarenhet. Alltför många unga i Sverige saknar i dag gymnasiekompetens och missar därmed möjligheten att kunna få erfarenhet av arbetsmarknaden. Utanförskapet bland unga vuxna i Sverige ökar, nu när det även konstateras att antalet unga som får aktivitetsersättning ökar dramatiskt. Sverige riskerar att utsortera unga vuxna i förtid.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden?