Unga vuxnas framtidstro

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 mars 2012

Interpellation: Unga vuxnas framtidstro

Interpellation 2011/12:257 av From, Isak (S)

den 21 februari

Interpellation

2011/12:257 Unga vuxnas framtidstro

av Isak From (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Unga i vissa delar av samhället har i dag dålig eller ingen tilltro till samhället och politiken visar både Ungdomsstyrelsen och den senaste World Values Survey-undersökningen i Sverige, genomförd bland 1  208 slumpvis utvalda medborgare. I den framgår att många unga svenskar är beredda att sälja sina demokratiska fri- och rättigheter. 7 procent skulle dessutom kunna tänka sig att lägga sin röst i riksdagsvalet på den politiker som ”erbjuder en mindre summa pengar eller annan gåva”. Hela 21 procent av 18–29-åringarna kan tänka sig att byta parti för en mindre summa pengar. Ungdomars syn på samhället och demokratin avspeglar sig i allt väsentligt i hur de blivit behandlade under sin uppväxt. I dag står stora mängder unga utan egen bostad och arbete. Vad får det för konsekvenser i synen på demokratin när unga lämnas av det övriga samhället?

Det är känt sedan länge att det är stora skillnader mellan hur kommunerna ser på och faktiskt arbetar med sitt uppföljningsansvar av ungdomar som inte börjat eller hoppat av sina gymnasiestudier. Det kommunala uppföljningsansvaret är dessutom otydligt utformat.

Vilka konkreta åtgärder under 2012 avser statsrådet att vidta för att arbetslösa, bostadslösa och unga utan framtid ska känna framtidstro och faktiskt bli delaktiga i samhället?