Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån

Interpellation 2011/12:81 av Lindberg, Teres (S)

den 1 november

Interpellation

2011/12:81 Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån

av Teres Lindberg (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Barn och unga som kastas ut eller rymmer hemifrån är ett problem som först uppmärksammats under senare år. År 2009 presenterade Rädda Barnen en av de första studierna i ämnet. I den konstaterar man att 11 procent av alla ungdomar någon gång rymt hemifrån eller blivit utkastade från sina hem. Nästan hälften av ungdomarna var 15 år eller yngre när de bröt upp hemifrån och 24 procent har varit med om fyra eller fler uppbrott. Ofta handlar det om unga som blir utsatta för våld och sexuella övergrepp.

I juli i år presenterade Rädda Barnen studien Tillfälligt uppbrott – unga berättar. Där har man tittat på bakomliggande orsaker och undersökt i vilken utsträckning ungdomarna varit i kontakt med myndigheter i samband med uppbrottet.

Studien visar att många unga möts av misstro från socialtjänsten som i sin tur tillämpar ”familjeperspektivet” även om det är uppenbart att det var olämpligt om man lyssnat ordentligt på den unge.

Studien lyfter fram de unga vuxna som faller mellan stolarna. Enligt barnkonventionen upphör barndomen vid 18 års ålder. Föräldrar har dock enligt föräldrabalken ett förlängt försörjningsansvar till ungdomen fyller 21 år vid pågående studier. För dem som inte kan bo kvar hemma får dock lagstiftningen orimliga konsekvenser. Den unge kan antingen behöva bo kvar i ett hem där de utsätts för våld och övergrepp eller avsluta sina studier för att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att stärka ställningen för de unga som inte kan bo kvar hemma.