Unga på bostadsmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 oktober 2019

Interpellation: Unga på bostadsmarknaden

Interpellation 2019/20:38 av David Josefsson (M)

Interpellation 2019/20:38 Unga på bostadsmarknaden

av David Josefsson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

I två rapporter författade av SBAB (Svårt köpa bostad för unga i Sveriges 20 största kommuner, publicerad den 8 juni 2019) respektive Skandia Bank (Lön utan lägenhet publicerad den 23 april 2019) beskrivs problemen med inträdesbarriärerna för unga på bostadsmarknaden.

Barriärerna gör att också hushåll med stabila inkomster utestängs från att köpa sin första bostad. Det beror antingen på kravet på kapitalinsats eller på att inkomsten på grund av den höga prisnivån ändå inte är tillräckligt hög för att man samtidigt ska klara exempelvis amorteringskravet. Problemen är störst i storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg.

Detta ger inte bara effekter för de enskilde, som får svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, utan också för arbetsgivare, som har svårt att rekrytera kompetens när denna inte hittar en lämplig bostad. Det i sin tur ger konsekvenser på samhällsnivå när våra storstäder inte kan växa i den utsträckning det finns potential för.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är därför:

 

Vad avser statsrådet att göra för att underlätta för unga vuxna med fast inkomst att köpa sin egen bostad?