Unga funktionshindrades rätt till arbetsmarknadsåtgärder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 augusti 2022

Interpellation: Unga funktionshindrades rätt till arbetsmarknadsåtgärder

Interpellation 2010/11:283 av Nilsson, Kerstin (S)

den 18 mars

Interpellation

2010/11:283 Unga funktionshindrades rätt till arbetsmarknadsåtgärder

av Kerstin Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Unga människor med funktionshinder är en grupp som har svårt att få ett arbete. Vägen till ett lämpligt arbete är ofta kantad av hinder och administrativa väntetider hos arbetsförmedling och rehabiliteringsanordnare.

Att det tar lång tid har flera orsaker. Det finns brister redan i skolan när det gäller åtgärder som ska underlätta den unges väg ut i arbetslivet. Samspelet mellan skolan och Arbetsförmedlingen fungerar inte.

Arbetsförmedlare som har till uppgift att stödja dessa unga har för många sökande för att kunna etablera den regelbundna och djupa kontakt som behövs eller tillräckliga mandat att fatta beslut om rätta åtgärder.

Det finns unga som anvisats åtgärder som varit klart felaktiga i förhållande till aktuellt funktionshinder med motiveringen att det inte finns resurser eller ekonomiska möjligheter för att bevilja efter behov.

Listan varför de unga funktionshindrade inte får den hjälp och det stöd de behöver kan göras lång.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är därför:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att de unga funktionshindrade ska få rätt arbetsmarknadsåtgärder och i rätt tid?