Unga funktionshindrade

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 maj 2010

Interpellation: Unga funktionshindrade

Interpellation 2009/10:374 av Astudillo, Luciano (s)

den 10 maj

Interpellation

2009/10:374 Unga funktionshindrade

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Andelen inskrivna med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga uppgick det tredje kvartalet 2009 till 46 procent av arbetskraften. Är man dessutom ung arbetslös och har ett funktionshinder tillhör man två av de riskgrupper som Arbetsförmedlingen pekar ut.

Statistik över innehållet i garantin visar att av de unga med funktionshinder har endast tre av tio en aktiv insats. Övriga ca 2 500 inskrivna i fas 1 och 2 mellan 15 och 24 år med funktionshinder är i vägledande insatser, coachning eller har ingen aktivitet alls.

Arbetsmarknadsministerns senaste utspel gällde högre krav på unga. Ministern pratar om ”fler morötter” och menar att det måste ”löna sig” för unga att gå till Arbetsförmedlingen.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att underlätta för unga funktionshindrade att få ett jobb?

Vad avser arbetsmarknadsministern att bidra med för att det ska ”löna sig” för denna grupp att gå till Arbetsförmedlingen?