Undermåligt vägunderhåll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 november 2013

Interpellation: Undermåligt vägunderhåll

Interpellation 2013/14:56 av Pettersson, Leif (S)

den 23 oktober

Interpellation

2013/14:56 Undermåligt vägunderhåll

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Företag som anlitas för att sköta vägunderhåll håller inte alltid måttet. Det kan konstateras när företag som upphandlats av Trafikverket använder så undermåligt bitumen att vägarna blir som halkbanor en varm sommardag. Orsaken till att denna lågkvalitetsprodukt används är naturligtvis därför att det företag som fått upphandlingen vill pressa sina kostnader.

Trafikverket utför inte heller någon egen kvalitetssäkring av att beställt arbete är utfört. I stället ska den kontrollen göras av företaget som utfört arbetet. Det är många trafikanter som drabbas av denna ordning men kanske främst motorcyklisterna. När en motorcyklist intet ont anande kör in i ett område med detta undermåliga underhåll kan mycket väl dödsolyckor ske. Så har också skett vilket visades i tv-programmet Uppdrag granskning.

Samma förhållande gäller när potthål ska lagas. Även här har den som utfört arbete ansvaret för att kvalitetssäkra utfört arbete. Ofta leder det till att underhåll som gjorts ett år får göras om i nästa upphandling.

Jag vill nu fråga statsrådet följande:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att Trafikverket ska ha ansvar för att kontrollera att beställt arbete blir utfört?

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att särskilda varningsskyltar behövs för motorcyklister i dessa fall?

Vad avser statsrådet att göra för att komma till rätta med situationen?