Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Underlag för en ny bro över Södertälje kanal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2015/16:780 Underlag för en ny bro över Södertälje kanal

av Robert Halef (KD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Efter det att motorvägsbron havererat i Södertälje och varit stängd hela sommaren var det många som drog en lättnadens suck när den äntligen kunde öppna igen den 22 augusti. Olyckan inträffade under den minst skadliga tiden på året, precis när de allra flesta började sin sommarsemester. Ändå ställde olyckan till det för människorna i Södertälje, för dess näringsliv och för nästan alla som skulle söderut från Stockholm.

Varje timme passerar 3 000 fordon Södertäljebron. Förbindelsen är ett riksintresse och viktig för hela Sveriges näringsliv. Motorvägsbron är den enda förbindelsen över Södertälje kanal för två av landets största vägar, E4 och E20. När bron inte kan användas dirigeras trafiken om på två mindre broar som dessutom måste öppnas när båtar ska passera. Detta ledde till en dubbelt negativ effekt, framför allt för godstransporter, eftersom fartyg över 26 meter som under reparationstiden skulle in till Mälaren inte kunde passera under bron och eftersom lastbilar inte kunde passera med den frekvens som var önskvärd. Stängningen beräknas ha kostat över 100 miljoner kronor, enligt KTH-professorn Jonas Eliasson. Det är en enorm samhällskostnad.

Södertälje är en växande stad med nästan 100 000 invånare och ett starkt näringsliv. I Södertälje finns två av Sveriges största exportföretag, Astra Zeneca och Scania. Om en ny olycka inträffar och man inte är bättre förberedd kommer de samhällsekonomiska kostnaderna bli än mer kännbara.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Kommer en ny förbindelse över Södertälje kanal undersökas i nästa nationella infrastrukturplan?