Underhållsstödet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 juli 2022

Interpellation: Underhållsstödet

Interpellation 2011/12:391 av Larsson, Hillevi (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:391 Underhållsstödet

av Hillevi Larsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Underhållsstöd för barn till särlevande föräldrar infördes 1997 och syftar till att förbättra barnens uppväxtvillkor. Stödet uppgår i dag till 1 273 kronor per barn och månad. Förutom en höjning med 100 kronor år 2006 har nivån på underhållsstödet varit konstant sedan införandet. I dag är det ca 220 000 barn som får någon form av underhållsstöd.

Barnfattigdomen ökar och förutspås fortsätta att öka om ingenting görs. Enligt Rädda Barnens senaste barnfattigdomsrapport lever 248 000 barn i familjer som antingen har en låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler än i förra årets rapport. Bland barn till ensamstående föräldrar är fattigdomen mer än tre gånger så hög som bland barn till sammanboende föräldrar. Ett av Rädda Barnens krav för att minska fattigdomen är att underhållsstödet till ensamstående indexregleras.

Den viktigaste insatsen för att bekämpa barnfattigdom är att bekämpa föräldrarnas arbetslöshet. Men för att den som blir sjuk, arbetslös eller separerar inte också ska behöva bli fattig måste det finnas fungerande trygghetssystem. En konkret och angelägen åtgärd för att minska barnfattigdomen är därför att höja underhållsstödet.

Mina frågor till ministern är:

1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att höja nivån på underhållsstödet?

2. Vad avser ministern att göra för att minska fattigdomen bland barn till ensamstående föräldrar?

3. När tänker ministern ta tag i denna fråga?