Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 oktober 2011

Interpellation: Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014

Interpellation 2011/12:22 av Baylan, Ibrahim (S)

den 29 september

Interpellation

2011/12:22 Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014

av Ibrahim Baylan (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

I maj 2010 beslutade Europeiska unionens råd att Umeå (tillsammans med Riga, Lettland) ska vara kulturhuvudstad för Europa 2014.

Beslutet mottogs med stor glädje, i Umeå och norra Sverige, men är enligt min mening viktigt för hela landet då det ger stora möjligheter för svenskt kulturliv att nå ut till andra delar av Europa. Kulturhuvudstadsåret borde därmed vara en nationell angelägenhet.

Mot bakgrund av detta är det förvånande att regeringen inte redan nu anslår medel för att stötta och ge kulturhuvudstadsåret bästa möjliga förutsättningar för att bli en internationell succé. Visserligen nämner regeringen Umeå 2014 i budgetpropositionen för 2012 men utan några specifika förslag om anslag eller andra åtgärder i syfte att stödja planeringen och genomförandet av Umeå 2014.

Därför vill jag ställa följande frågor till kultur- och idrottsministern:

Hur är ministerns ställningstagande till Umeå 2014 och avser hon att det ska vara ett lokalt arrangemang eller ett evenemang av nationellt intresse?

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att stödja planeringen och genomförandet av Umeå 2014?

När ämnar ministern ge konkreta besked om dessa åtgärder?