Ulrica Schenströms avgångsvederlag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 december 2007

Interpellation: Ulrica Schenströms avgångsvederlag

Interpellation 2007/08:227 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 november

Interpellation

2007/08:227 Ulrica Schenströms avgångsvederlag

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

En statssekreterare som avgår på egen begäran från sin tjänst äger inte rätt till avgångsvederlag, vilket också bekräftats av Mats Odell. Därför har regeringen i särskilt beslut beviljat Ulrica Schenström, tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen, de förmåner som är kopplade till den så kallade statssekreteraröverenskommelsen från 1994. Hennes avgångsvederlag omfattar sammanlagt ca 2 miljoner kronor.

Mats Odell skriver i ett svar på en enkel fråga (2007/08:230) så här:

Bakgrunden till hennes avgång var att statsministern inte längre hade förtroende för henne. Jag vill dock bara understryka att detta inte ska förväxlas med det faktum att Schenström själv lämnat in en begäran om att få bli entledigad. En statssekreterare ska alltid lämna in en underskriven begäran om att få bli entledigad, oavsett motiv.

Logiken i detta resonemang blir minst sagt märklig. Odell har i sitt svar på den enkla frågan konstaterat att den som säger upp sig själv inte äger rätt till avgångsvederlag. Sedan beviljas Schenström ändå, trots att hon i formell mening sagt upp sig själv, avgångsvederlag. I stället för att rakt av stå upp för sitt beslut att bevilja avgångsvederlaget blandas korten bort i ett resonemang om att hon fått sparken.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att dels förtydliga motiven bakom att bevilja Schenström avgångsvederlag, dels förklara hur beslutet i formell mening stämmer överens med gällande regelverk?