Tyngre lastbilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 april 2015

Interpellation: Tyngre lastbilar

Interpellation 2014/15:386 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2014/15:386 Tyngre lastbilar

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Alliansregeringen påbörjade ett viktigt arbete för att möjliggöra tyngre lastbilar upp till 74 ton. Tyngre fordon kan minska utsläppen eftersom lastbilarna då kan lasta mer och köra färre gånger. Effektiviteten och lönsamheten skulle även öka, vilket är viktigt för att stärka svensk konkurrenskraft.

Förslaget har varit ute på remiss och remissinstanserna är positiva, inklusive fack och näringsliv. Då Socialdemokraterna befann sig i opposition betonade man ofta hur starkt partiet stod bakom förslaget, och man beklagade sig till och med över att det gick för långsamt.

Arbetet med att möjliggöra tyngre lastbilar har dock stannat upp i den nya regeringen, vilket är högst oroväckande. Man kan fråga sig om Socialdemokraterna har ändrat sin uppfattning sedan tiden då de var i opposition.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Tänker statsrådet verka för att regeringen lämnar ett förslag som möjliggör lastbilar upp till 74 ton?

När kan ett sådant förslag i så fall förväntas?