Tyngre lastbilar i Västerbotten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Tyngre lastbilar i Västerbotten

Interpellation 2016/17:300 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:300 Tyngre lastbilar i Västerbotten

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag om att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Alla relevanta remissinstanser – inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten – är positiva till att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Allianspartierna är alla positiva till att genomföra det, och Socialdemokraterna har också framfört positiva åsikter, men ändå har regeringen inte gått fram med ett förslag om att ändra i trafikförordningen.

Redan i oktober 2013 höjde Finland sin maximala bruttovikt för lastbilar till 76 ton. Detta satte press på Sverige därför att konkurrensen inom ett av våra viktigaste exportområden, skogsbruk, ökade. Skogsbruket är ju beroende av att produkterna kan färdas på väg. Vi behöver därmed ett liknande beslut i Sverige för att stärka den svenska konkurrenskraften, men beslutet lyser än så länge med sin frånvaro. För Västerbottens del är det ett viktigt beslut, som skulle gynna skogsindustrin, då mycket av virket måste gå på väg. I förslaget från Trafikverket föreslås dock endast 10 respektive 14 procent av det statliga vägnätet i Norrbottens län respektive Västerbottens län godkännas för den nya bärandeklassen. 

Frågan är hur Västerbotten skulle gynnas av Trafikverkets förslag, när det bara är ett fåtal procent av vägnätet som kommer att godkännas för den nya bärandeklassen.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson:

  1. Är statsrådet beredd att verka för att en större andel av vägnätet i Västerbottens län ska godkännas för den nya bärandeklassen än vad som följer av Trafikverkets förslag?
  2. Om inte – vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att möta skogsbrukets behov av att frakta sina produkter på vägarna i Västerbotten?