Tvångssterilisering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 januari 2012

Interpellation: Tvångssterilisering

Interpellation 2011/12:197 av Berg, Marianne (V)

den 18 januari

Interpellation

2011/12:197 Tvångssterilisering

av Marianne Berg (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Utredningen om könstillhörighetslagen (SOU 2007:16) presenterades i mars 2007. Socialstyrelsen presenterade en rapport 2010 och en utredning 2011. Det är uppenbart att lagen som tillkom 1972 bör förändras eftersom den både är föråldrad och bidrar till onödigt lidande.

Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen lagt fram frågor till ansvarig minister angående den omoderna lagen om fastställande av könstillhörighet och dess konsekvenser för personer som önskar genomgå könskorrigerande behandling. Vi har, i tre interpellationsdebatter och i tre skriftliga frågor, tagit upp frågan utan att få svar på vilka åtgärder ministern tänker vidta eller vilken tidsplan som finns för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet.

Socialstyrelsens utredning, som kom i juni 2011, tar bland annat upp att de anser att steriliseringskravet ska slopas.

Könstillhörighetslagen har utretts under många år och det finns ingen anledning, i någon fråga, att åter verka för att så ska ske.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialminister Göran Hägglund:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att modernisera lagen om fastsällande av könstillhörighet?

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att bland annat tvångssteriliseringskravet ska avföras ur lagen om fastställande av könstillhörighet?