Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 november 2019

Interpellation: Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:54 Tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

av Sara Gille (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Jag anser att ingen människa ska tvingas in i ett äktenskap som han eller hon inte själv har valt. Men tyvärr pågår just det även bland svenska medborgare. Det är viktigt att vi värnar om alla människors rätt att själva välja vem de älskar och vem de vill ingå äktenskap med, efter egen fri vilja.

Under sommaren riskerar många ungdomar att föras utomlands för att giftas bort, ungdomar som har rätt till skydd mot alla former av övergrepp, såväl fysiska som psykiska.

Under de senaste åren har antalet anmälningar till polisen om äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa ökat, så även hedersrelaterade ärenden hos socialtjänsten. Av dessa är det bara ett fåtal som leder till dom. Detta är ett svek mot de ungdomar som borde få stöd från samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att stoppa tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap?