Trygghet i skolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2019

Interpellation: Trygghet i skolan

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:117 Trygghet i skolan

av Robert Stenkvist (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Vi har sett återkommande rapporter i medierna om att det finns allvarliga brister gällande studiero i skolor på många områden. Dessa problem är inte på något sätt nya, men är icke desto mindre mycket allvarliga på flera avgörande sätt. De påverkar alla elever på ett negativt sätt och skapar ett otryggt klimat i klassrummen och på skolgårdarna. Det påverkar också skolresultaten signifikant negativt.

Aktuellt i denna fråga var när det uppmärksammades att anmälningarna på Hjulsta skola ökat lavinartat sedan den infört lågaffektivt bemötande, som ju är en metod för att i vissa miljöer hantera barn med utpräglade problem till följd av adhd. Dessutom verkade rektorn på Hjulsta skola ha tolkat metoden på sitt högst egna sätt.

Under vintern 2019 har det också uppmärksammats att många lärare har blivit anmälda trots att de i princip har följt skollagen och skickat ut bråkiga elever som allvarligt stört lektioner. Skolor har valt att betala ut skadestånd trots att de inte har blivit fällda av Skolinspektionen. Lärare har känt sig tvingade att avsluta sin tjänst trots att de har följt skollagen och endast försökt skapa ett klimat i klassrummet som möjliggjort undervisning.

Till stor del är detta huvudmännens ansvar, alltså kommunernas och rektorernas. Men problemen är av så allvarlig art att det självklart också är av riksintresse. Skollagen är definitivt ett ansvarområde för regering och riksdag. Likaså måste både regering och riksdag arbeta för att skapa ett tryggt klimat i skolorna för alla elever. Det är en av de viktigaste uppgifterna för staten över huvud taget.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Anser ministern att vi har ett problem med otrygghet vid ett betydande antal skolor i dag? (Självklart finns det många skolor där detta lyckligtvis inte är ett problem.)
  2. Anser ministern att vi kan lämna över dessa allvarliga problem enbart på dagens huvudmän?
  3. Har ministern några kommande förslag för att öka tryggheten på skolor där detta är ett problem?
  4. Anser ministern att skollagen är tillräckligt tydlig när det gäller lärarnas befogenheter att skapa lugn och ro i klassrummet, detta efter att en skola betalat ut skadestånd trots att läraren följt gällande skollag?