Trygga familje- och jourhem

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:215 Trygga familje- och jourhem

av Alexandra Anstrell (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I veckan kunde vi återigen höra medierapportering om barn som farit illa i familje- och jourhem. Programmet Kaliber uppmärksammade P4 Sörmlands och P4 Östergötlands granskning av ett familjehem som bedömts vara olämpligt. Det handlar bland annat om dömda familjemedlemmar. Trots det placerade flera kommuner barn där.

Vi mäter och väger våra barn på BVC när de är små, och i skolan följer vi upp deras kunskaper genom betyg och kunskapskontroller samt deras välmående via elevhälsan. Men när det gäller placerade barn, som av olika anledningar inte kan bo med sin familj, släpper vi taget. Placerade barn är väldigt utsatta i sin situation, ännu mer utsatta än barn som far illa hemma hos de biologiska föräldrarna. Familjehemsföräldrarna kan vara de enda vuxna som barnet har i sin närhet, och skulle han eller hon bli utsatt av dem kan det vara svårt att våga berätta. Barnet är medveten om sin aktuella situation men vet inte vad som kan vänta vid en ny placering; det kan ju vara något ännu jobbigare. Exemplen där placeringarna i jour- och familjehem gått fel är många. Men det finns självklart också helt fantastiska familjer som stöttar och lever tillsammans med den nya eller tillfälliga familjemedlemmen. Problemet är just att vi inte följer upp vilka familjer som fungerar bra och vilka som inte gör det. Vi vet heller inte vilka familjer, över kommungränserna, som har dessa uppdrag, och deras kvalitet följs inte upp mer än av enskilda handläggare. Då kan det gå riktigt illa, som i exemplet Kaliber rapporterar om.

I dagarna har regeringen beslutat om ett åtgärdspaket för trygga HVB (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem. I åtgärderna ingår en bred översyn av Statens institutionsstyrelses (Sis) verksamhet samt uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att analysera dels socialtjänstens utredningar av barn- och ungdomsärenden, dels situationen på samtliga HVB-hem och på de särskilda ungdomshem som drivs av Sis. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

  1.  Har ministern och regeringen för avsikt att komma med förslag för att även trygga familje- och jourhem, och hur ser de i så fall ut? 
  2.  Hur tänker sig ministern och regeringen att Sverige ska komma till rätta med olämpliga placeringar av barn? 
  3.  I vilken utsträckning arbetar ministern och regeringen för att säkerställa att samtal förs mellan kommuner för att undvika att barn placeras i familjer som andra kommuner bedömt som olämpliga?