Trovärdighet i utnämningspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 23 maj

Interpellation

2006/07:550 Trovärdighet i utnämningspolitiken

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I valrörelsen 2006 kritiserade högeralliansen socialdemokraternas utnämningspolitik. I regeringsförklaringen i oktober 2006 följdes det hela upp. Utnämningspolitiken skulle reformeras.

Sedan regimskiftet har bland annat följande personer utsetts av regeringen till viktiga positioner:

·       Jonas Hafström, ambassadör i Washington,

·       Olof Ehrenkrona, ambassadör med ansvar för globaliseringsfrågor,

·       Maria Leissner, ordförande för Högskolan i Borås,

·       Per Unckel, landshövding i Stockholm,

·       Carl B Hamilton, Systembolagets styrelse,

·       Anna Grönlund Krantz, ordförande i Botniabanan,

·       Karin Starrin, ordförande i Öresundskonsortiet,

·       Lena Furumark Löfgren, Systembolagets styrelse,

·       Johan Gernandt, Systembolagets styrelse,

·       Lars Otterbeck, Svenska Spel.

Alla dessa personer har ett politiskt förflutet i de nuvarande regeringspartierna, i dem närstående organisationer eller har nära relationer till ledande personer inom denna sfär. Noterbart är exempelvis att de aktuella ambassadörstjänsterna inte utlysts. Trots utfästelser om motsatsen är det i dag endast två topptjänster, nämligen generaldirektör för Konsumentverket och chef för Högskoleverket, som utlysts.

För min del anser jag att politiker kan göra stor nytta i olika typer av statliga styrelser. De ska också kunna utses till olika tjänstemannabefattningar om deras bakgrund och kompetens anses som lämplig. Det som är intressant i dagens skeende är att högeralliansens partier trots utfästelser om motsatsen fortsätter med politiska utnämningar.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder som skapar trovärdighet för utfästelserna i regeringsförklaringen från den 6 oktober 2006?