Trängselskatt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Trängselskatt

Interpellation 2014/15:262 av Jimmy Ståhl (SD)

Interpellation 2014/15:262 Trängselskatt

av Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I samband med riksdagsvalet 2014 genomfördes en folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. På valsedeln stod följande:

”Göteborgs stad har tillsammans med staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet.

Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften: minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågstunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?”

Det fastställda resultatet av folkomröstningen utföll: 43,1 procent ja och 56,9 procent nej. En majoritet av Göteborgarna röstade för att avskaffa trängselskatten.

Trängselskattsbågarnas placering upplevdes orättvisa och de boende i Backa protesterade högljutt. Styrgruppen för Västsvenska paketet fick i uppdrag att hitta en lösning. 

Ett undantag borde finnas för boende och företagare i Backa på Hisingen. Det är vad styrgruppen för Västsvenska paketet förordar för att Backaborna ska kunna färdas inom sin stadsdel utan att betala trängselskatt.

Om parterna i Västsvenska paketet ställer sig bakom styrgruppens ställningstagande görs en hemställan till regeringen före sommaren. Regeringen kommer att ta ställning till om det är motiverat och lagtekniskt möjligt med en ändring. Om svaret blir ja så utmynnar det i ett förslag till riksdagen. Det är riksdagen som fattar det slutliga beslutet, eftersom det blir fråga om en lagändring.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

 

Kommer statsrådet att verka för att resultatet i folkomröstningen angående trängselskatten respekteras och följs? Om inte, när kan de boende och företagarna i Backa få undantag från trängselskattsbågarna 17-21?