Trafikverkets möjligheter att disponera anslag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 december 2011

Interpellation: Trafikverkets möjligheter att disponera anslag

Interpellation 2011/12:147 av Ygeman, Anders (S)

den 24 november

Interpellation

2011/12:147 Trafikverkets möjligheter att disponera anslag

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sveriges Television har uppmärksammat att Trafikverket använt 125 miljoner kronor av ett extra anslag för drift och underhåll av järnvägar på sammanlagt 800 miljoner till att köpa ut en entreprenör som inte fullgjort sitt uppdrag. I praktiken innebär det att drygt 15 procent av anslaget inte används för de förbättringar av drift och underhåll av järnvägsnätet de var avsedda för utan i stället betalas för att en entreprenör ska avsluta sitt uppdrag, det vill säga låta bli att vidta åtgärder som kan förbättra trafiksituationen. Detta användande av pengar avsedda att förbättra den kaotiska situationen i den svenska järnvägstrafiken tror jag inte att vare sig riksdagen eller svenska folket förutsatte när beslutet togs.

Min fråga till statsrådet är därför om hon avser att vidta åtgärder så att de pengar som anslås till drift och underhåll av järnvägsnätet i fortsättningen också fullt ut används för detta ändamål.