Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 januari 2022

Interpellation: Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag

Interpellation 2021/22:259 av Mikael Larsson (C)

Interpellation 2021/22:259 Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag

av Mikael Larsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under våren 2022 ska den nationella transportplanen för 2022–2033 beslutas om av regeringen. Investeringar i nya järnvägar och vägar, samt underhåll av det vi redan har, ska göras kommande 12-årsperiod med nästan 900 miljarder kronor.

Transportinfrastruktur är något som påverkar människor alla dagar i veckan och året om. Alla vill ha bra vägar och järnvägar, kunna använda flyget och sjöfarten och ha en fungerade mobiltäckning, oavsett om det är på landsbygden eller i städerna.

I Västra Götaland sker just nu ombyggnad av E20 i Skaraborg, ny sträckning av riksväg 41 mellan Björketorp och Sundholmen, Viskadalsbanan renoveras för att klara av framtidens tåg och flera mindre statliga vägar på landsbygden får ny asfalt. Allt detta är välkommet och en viktig del för att Sverige ska kunna utvecklas. När ny infrastruktur som dessa projekt ska byggas eller byggas om krävs en bra dialog mellan Trafikverket och berörda markägare, kommuner, företagare och boende längs med projekten. Nyligen stängdes vägen mellan Bollebygd och Hyssna av utan att vare sig kommun eller boende fick veta något. Kommunens hemtjänst tvingas att göra omvägar, företagare längs med vägen förlorar kunder och boende får planera om i sina liv. E20 byggs just nu också om. Där har undertecknad varit i kontakt med ett bageri som förlorat mängder med kunder och intäkter för att Trafikverket stängt av vägar utan att först informera de boende eller företagare. I Svenljunga kommun stängdes nyss en av två vägar av in till Örsås utan att någon information gavs. Det finns fler exempel på Trafikverkets oförmåga att kommunicera eller föra dialog från andra håll i landet.

Detta är helt ohållbart, och det är skadligt för det offentliga Sverige och myndigheter när man inte kan föra dialog på ett begripligt och obyråkratiskt sätt. Detta är bara några av flera berättelser undertecknad fått till sig. Alla vill ha en fungerade infrastruktur, och de investeringar som görs är mycket välkomna. Men klarar man inte av att kommunicera besluten på ett bra sätt faller också förtroendet och förståelsen för det som görs kraftigt.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Anser ministern att Trafikverkets dialog och kommunikation med människor som berörs av olika projekt fungerar på ett tillfredsställande sätt, och om inte, vilka åtgärder avser ministern att vidta?