Trafiksatsningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 oktober 2017

Interpellation: Trafiksatsningar

Interpellation 2017/18:12 Trafiksatsningar

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 har nyligen gått ut på remiss. Tyvärr har Trafikverket utelämnat den järnvägssatsning på sträckan Mölnlycke–Bollebygd som Alliansen initierade. Detta är olyckligt då det riskerar att slå mycket hårt mot Södra Älvsborg. För att jobb och företag ska bli fler krävs bra infrastruktur. Arbetspendlingen mellan Borås och Göteborg är så pass omfattande att det är en av landets största pendlingsströmmar. För att hela Sverige ska leva, med samma möjligheter till god välfärd, bör därför sträckan prioriteras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:


Avser statsrådet och regeringen att satsa på tågsträckan Göteborg–Borås, och i sådana fall hur?