Trafikdatalagring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 4 juli 2022

Interpellation: Trafikdatalagring

Interpellation 2014/15:201 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2014/15:201 Trafikdatalagring

av Krister Hammarbergh (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2012 röstade en majoritet av riksdagen ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag. Det syftar till att internet- och teleoperatörer i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter. Uppgifterna ska vid behov kunna användas för att avslöja, utreda och åtala för allvarliga brott.

 Miljöpartiet röstade nej till propositionen. Deras hållning i frågan har alltsedan dess varit att man vill riva upp datalagringsdirektivet. Det skulle få förödande konsekvenser för brottsbekämpningen.

Trafikuppgifter är av stor betydelse för utredning av allvarlig brottslighet. De inhämtas i utredningar om bland annat mord, våldtäkt, grova narkotikabrott och terroristbrott.

Polisen behöver få ut lagrade uppgifter för att kunna lösa brott. Uppgifterna kan exempelvis knyta en misstänkt person till en plats vid en viss tidpunkt. Trafikuppgifterna kan också användas för att ta reda på om en misstänkt ringt ett samtal med sin mobiltelefon och till vem. Uppgifterna kan fungera som viktiga pusselbitar i polisens utredningsarbete.

I april i år ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivets utformning. I en analys som lämnades till dåvarande justitieminister Beatrice Ask i juni konstaterades dock att de svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter inte strider mot vare sig EU- eller Europarätten.

I analysen konstaterades att inhämtningslagen är befattad med vissa brister som kan behöva rättas till. Därför tillsatte den dåvarande regeringen Datalagsutredningen som ska redovisa sitt uppdrag den 31 mars. Direktiven bygger på att trafikdatalagring även fortsättningsvis ska användas i det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet.

 Socialdemokraterna har varit tydliga med att svensk lag gäller och att operatörerna ska fortsätta att lagra trafikuppgifter. Nu är även Miljöpartiet ett av partierna i regeringen. I en debattartikel på SVT Opinion i november klargjorde två företrädare för Miljöpartiet att de anser att lagen är problematisk och att man inlett en översyn av den.

 Det är viktigt att få klarhet om regeringen avser att stå kvar vid den tidigare regeringens ställningstagande om trafikdatalagring.

 Därför vill jag fråga justitie- och migrationsministern:

 

Avser ministern att införa några begränsningar i polisens möjligheter att använda sig av uppgifter baserade på trafikdatalagring?

Avser ministern att göra några förändringar i Datalagringsutredningens direktiv?