Tonnageskatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2010

Interpellation: Tonnageskatten

Interpellation 2009/10:181 av Johansson, Lars (s)

den 14 januari

Interpellation

2009/10:181 Tonnageskatten

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Innan valet 2006 framlade en utredning ett förslag på tonnageskatt. Vi socialdemokrater avsåg att under denna valperiod införa en tonnageskatt för att värna svensk sjöfart. Tonnageskatt har införts i övriga sjöfartsländer inom EU och avsaknaden av en sådan utgör en uppenbar konkurrensnackdel som bidrar till utflaggningen inom svensk sjöfart – en utflaggning som innebär att ytterligare svenska jobb försvinner under den pågående jobbkrisen.

Jag har flerfaldiga gånger under hela valperioden interpellerat statsrådet i frågan, i skatteutskottet råder en bred enighet om att en tonnageskatt bör införas och olika borgerliga riksdagsledamöter har under det senaste året skrivit debattartiklar med detta krav. Finansministern har varit undanglidande för att inte säga avvisande trots att han har riksdagsmajoriteten emot sig. Nu sällar sig även röster i regeringen till kritiken. Infrastrukturminister Åsa Torstensson har i en debattartikel i Göteborgs-Posten den 13 januari beskrivit regeringens sjöfartspolitik och där bland annat markerat att hon vill ha en tonnageskatt. Torstensson skriver: ”Sedan vet jag att det för sjöfartsnäringens del är oerhört viktigt med ett införande av tonnageskatt. Jag delar den åsikten och kommer fortsatt arbeta för att en tonnageskatt ska kunna införas så snart som möjligt.”

Frågan är om infrastrukturministern talar för regeringen och om detta betyder att också finansministern är på väg att ändra uppfattning. I vilket fall så är det uppenbart att oppositionens starka kritik av regeringens inställning till tonnageskatt börjar ge effekt.

Mina frågor till finansministern är:

1. Avser finansministern att verka för ett genomförande av det infrastrukturministern utlovat?

2. När i tid, enligt finansministerns bedömning, är det möjligt att införa en tonnageskatt?