Tonnageskatten och regeringens sjöfartspolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2013

Interpellation: Tonnageskatten och regeringens sjöfartspolitik

Interpellation 2012/13:231 av Johansson, Lars (S)

den 28 januari

Interpellation

2012/13:231 Tonnageskatten och regeringens sjöfartspolitik

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den moderatledda regeringen har under flera års tid nedprioriterat den svenska sjöfarten. Sedan regeringen tillträdde för drygt sex år sedan har den svenska handelsflottan halverats. De dåliga konkurrensvillkoren för svensk sjöfart har resulterat i att 5 000 jobb har gått förlorade, genom att över 100 fartyg har flaggats ut till andra länder. Ytterligare 15 svenskflaggade fartyg flaggas ut inom de närmaste månaderna.

Enligt aktuell statistik ligger Sverige nu på en blygsam 21:a plats bland världens sjöfartsnationer, långt efter Danmark och Norge, detta trots att vi har både längre kust och en betydligt större export än våra nordiska grannländer.

Det är en oroande utveckling som pågått under lång tid. Regeringen har hittills inte kommit med några förslag på lösningar.

Nu har statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd presenterat en handlingsplan för svensk sjöfartsnäring. Det är fem i tolv. Eller kanske fem över tolv eftersom det inte fanns några besked när riksdagen bara för några månader sedan fattade beslut om infrastrukturen för perioden 2014–2025.

Några besked om när tonnageskatt införs finns inte med. Rederinäringen och facket har dömt ut handlingsplanen. Seko ger omdömet att den saknar både styrfart och handlingskraft.

Så länge regeringen inte ger besked kommer utvecklingen för svensk sjöfart att fortsätta vara negativ. Fler och fler fartyg flaggas ut, och viktiga jobb försvinner. Sjöfarten är satt på undantag av regeringen. Det är hög tid att ändra på det.

Min fråga till finansminister Anders Borg blir därför:

När införs tonnageskatt för svensk sjöfart?