Tömningscentraler i taxibranschen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 december 2012

Interpellation: Tömningscentraler i taxibranschen

Interpellation 2012/13:118 av Pärssinen, Raimo (S)

den 13 november

Interpellation

2012/13:118 Tömningscentraler i taxibranschen

av Raimo Pärssinen (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den 17 november 2009, då jag var ledamot i skatteutskottet, interpellerade jag statsrådet om redovisningscentraler inom taxibranschen. Statsrådet gav då följande svar (anförande nr 63):

Frågorna om taxinäringen ligger i huvudsak inte på Finansdepartementet. Det handlar om en beredning på Näringsdepartementet där frågan är hur man bättre ska kunna integrera kortläsare och taxameter på ett sätt som gör att man motverkar fusk och att det finns ett intresse för att säkra att rapporter från tömning av taxameter lagras digitalt. På Näringsdepartementet är de tydliga med att de lyssnar på branschen. Och jag kan bara säga att jag uppskattar Raimo Pärssinens engagemang för att vi ska få väl fungerande regelverk på detta område.

I ett andra inlägg sade statsrådet (anförande nr 70): Jag börjar med att säga till Raimo Pärssinen att det är min bedömning att Näringsdepartementet lyssnar till branschen. Det är min bedömning att man för ärendet framåt. Det är min förhoppning att någon av de två vägar jag skisserade – utan att föregå vidare beredningsarbete och utredningsarbete – kan vara framkomlig.

Tre år senare har fortfarande ingenting hänt utöver att trafikutskottets majoritet i våras uttalat att redovisningscentraler bör tillkomma.

Mina frågor till statsrådet 2009 var och är fortfarande 2012:

1. Vilka initiativ avser finansministern att ta mot skattefusk, svartjobb och bidragsbrott inom taxibranschen?

2. Avser finansministern att ta initiativ till redovisnings- eller tömningscentraler för taxibranschen?

3. Vilka resurser avser finansministern att tillföra Skatteverket och andra myndigheter i syfte att bekämpa svarttaxi och oseriösa taxiföretagare?