Tjustbanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2010

Interpellation: Tjustbanan

Interpellation 2009/10:430 av Örnfjäder, Krister (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:430 Tjustbanan

av Krister Örnfjäder (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den 19 mars ställde jag senast en fråga till statsrådet om Tjustbanan. Frågan löd: ”Kommer statsrådet att verka för att Tjustbanan och Stångådalsbanan finns med i de satsningar som regeringen beslutar i Åtgärdsplanen för 2010–2021?”

Av svaret framgick att det beslut som regeringen fattade om den nationella planen för transportsystem den 29 mars inte innebär några direkta förändringar för Tjustbanan och Stångådalsbanan i förhållande till de planförslag som finns.

I svaret hänvisas även till Utredningen om lågtrafikerade banor som skulle presenteras under april månad.

Den 4 maj åkte statsrådet på Tjustbanan och enligt uppgifter i medierna meddelade statsrådet då att Tjustbanan finns med i regeringens satsning på infrastruktur. Det var ett positivt meddelande som jag inte har sett att statsrådet senare har återtagit.

Jag vill fråga statsrådet när och på vilket sätt vi kommer att kunna se en satsning på Tjustbanan från hennes och regeringens sida.