Tjänsteföretagens kompetensförsörjning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 25 maj 2018

Interpellation: Tjänsteföretagens kompetensförsörjning

Interpellation 2017/18:494 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:494 Tjänsteföretagens kompetensförsörjning

av Lotta Finstorp (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Den allt viktigare tjänstesektorn kommer att behöva stärkas i Sverige de kommande åren med reformer som gör att Sverige stärker sin konkurrensförmåga. I det lilla exportberoende landet Sverige står tjänstesektorn för en allt större andel av det vi exporterar. Vi är en kunskapsbaserad ekonomi, och vi förlitar oss på att vår befolkning är utbildad.

Därför är Almegas nya rapport en oroande läsning. Almega har sedan en tid tillbaka sett en stor efterfrågan inom tjänstesektorn samtidigt som prisutvecklingen inte går upp som den brukar göra under en högkonjunktur. I rapporten, som innehåller intervjuer med företagsledare i kunskapsintensiva svenska tjänsteföretag, framkommer att allt fler flyttar jobben utomlands.

Enligt rapporten beror detta främst på bristande kompetensförsörjning, men även på höga arbetskostnader och rigida regelverk på den svenska arbetsmarknaden.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättrar tjänsteföretagens kompetensförsörjning?