Tioårig grundskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2015

Interpellation: Tioårig grundskola

Interpellation 2014/15:557 av Ida Drougge (M)

Interpellation 2014/15:557 Tioårig grundskola

av Ida Drougge (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I dag har svenska elever betydligt färre lärarledda undervisningstimmar än övriga europeiska elever. I genomsnitt har Sverige närmare 200 färre undervisningstimmar än andra EU-länder. Sverige har också en av de senaste skolstarterna i Europa tillsammans med endast tre övriga länder. Allt detta har tydligt bidragit till en negativ utveckling för resultaten inom svensk skola med sjunkande resultat samt sämre läsförståelse och matematikkunskaper. Vi sackar efter från början i och med att vi börjar senare.

Genom att göra om förskoleklassen till första klass gör vi grundskolan tioårig och säkerställer därmed att elever redan från sex års ålder får möjlighet och stöd att lära sig läsa, förmågan att ta till sig texter och stimulans att lära sig skriva. Första klass ska både vara en plats för lek och lärande. Därför är målet också att den nya första klassen ska undervisas av behöriga lågstadielärare med kursplaner som även omfattar sexåringar.

En tidigare skolstart med behöriga lärare, tydliga kunskapsmål, mer tid för eleverna kombinerat med särskilt stöd för dem med svårigheter bidrar sammantaget till bättre resultat i skolan och rustar eleverna bättre för både kommande studier och även för arbetslivet längre fram.

Grundskoleutredningen har också i uppdrag att se över och föreslå hur en obligatorisk tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder ska kunna utformas.

Därför vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

Kommer utbildningsministern att ta till sig Grundskoleutredningens förslag om att införa en tioårig grundskola?