Tioårig grundskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 november 2017

Interpellation: Tioårig grundskola

Interpellation 2017/18:56 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2017/18:56 Tioårig grundskola

av Tobias Billström (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Svensk skola står inför stora reformbehov. Ska Sverige klara av att konkurrera med kunskap behöver resultaten i skolan förbättras. Alliansregeringen tillsatte därför en utredning i syfte att införa en tioåring grundskola. Den nuvarande regeringen ändrade utredningens direktiv och har nu lämnat en proposition om att göra förskoleklassen obligatorisk. 

Regeringens förslag innebär endast små förändringar och kommer inte att göra någon större skillnad för elevernas tidiga lärande jämfört med i dag. Alliansen vill att skolsystemet ska vara tydligt och likvärdigt. Med regeringens förslag genomförs skolplikten i två olika skolformer, och förskoleklassens syfte, uppdrag och innehåll är oförändrat. Regeringens förslag är inte tillräckligt, och Alliansen avslår gemensamt förslaget i följdmotion 2017/18:2555. 

Vi vill i stället se införandet av en tioårig grundskola där lågstadiet blir fyraårigt. Det innebär att sexåringarna får undervisning som följer grundskolans kunskapsmål samt får del av den utvärdering som framgår av läroplanen, den kompetens som hör lågstadiet till och rätt till särskilt stöd i enlighet med skollagen. En förutsättning för att en tidigare skolstart ska bli framgångsrik och gynna barnens lärande i skolan är att lärarna i den nya årskurs 1 har rätt kvalifikationer och rätt kompetens. 

Tioårig grundskola innebär också färre övergångar och att elever och lärare får fyra år tillsammans i lågstadiet, i stället för dagens tre år. Det ökar lärarnas möjligheter att följa elevernas kunskapsinlärning och innebär att eleverna snabbare kan få bättre stöd och hjälp i sitt lärande. I dag håller förskoleklassen ojämn kvalitet, och det är svårt att säkerställa en likvärdig förskoleklass i hela landet. 

Riksdagen har gjort två tillkännagivanden med krav på att regeringen ska återkomma med förslag på en tioårig grundskola i enlighet med Alliansens förslag. Det har varit väldigt tydligt specificerat vilka delar som ska ingå. Regeringen har inte följt riksdagens beslut och har med sin otillräckliga och ofullständiga proposition om skolstart vid sex års ålder brustit i respekt för riksdagen och för den konstitutionella praxis som säger att regeringen bör tillgodose tillkännagivanden. 

Med anledning av ovanstående och Sveriges behov av fortsatta reformer för mer kunskap i skolan vill jag ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Kommer ministern att lämna ett förslag om tioårig grundskola i enlighet med riksdagens tillkännagivanden?