Tillvaratagande av nyanländas kompetens

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 30 mars

Interpellation

2009/10:320 Tillvaratagande av nyanländas kompetens

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Utvecklingen under 2000-talets inledande högkonjunktur kom inte Sveriges invandrade akademiker till del. I en undersökning som fackförbundet Jusek gjort framgår att skillnaderna mellan samhällsvetare med svensk respektive utländsk bakgrund har ökat. 50 procent av de högskoleutbildade samhällsvetarna med utländsk bakgrund hade arbetsuppgifter som krävde högskoleutbildning 2007. Det är en minskning med 6 procentenheter sedan 2001. För den svenska gruppen hade däremot andelen ökat med 5 procentenheter till 85 procent under samma period. Samma negativa utveckling går att se på lönesidan.

En trolig anledning är den undermåliga arbetsmarknadsintroduktionen. Individens kompetens och erfarenheter slösas helt enkelt bort. Nu avser regeringen att lägga om politiken för nyanlända. Arbetsförmedlingen får ett huvudansvar för etableringen, vilket är positivt.

Men mot bakgrund av tidigare erfarenheter vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att säkerställa att individens kompetens tillvaratas även efter att den så kallade etableringsplanen löpt ut?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att säkerställa att valideringen av akademikers examina sker på ett enhetligt och rättssäkert sätt?

Vilka insatser avser arbetsmarknadsministern att göra i avsikt att bygga ut yrkessvenskan för invandrarakademiker runt om i landet?