Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 april 2017

Interpellation: Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2016/17:391 Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

av Sten Bergheden (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Situationen för småskalig vattenkraft är allvarlig. Processen för att få de tillstånd som krävs innebär stora kostnader för kraftverksägaren. Kostnader är många gånger, med hänsyn till verksamheternas omfattning och elprisets nuvarande nivå, svåra att bära för den enskilde. Regeringen har uppmärksammats på problemet genom tillkännagivanden, motioner, interpellationer och inte minst den energipolitiska överenskommelsen. I överenskommelsen pekas en översyn av tillståndsprocesserna tydligt ut som ett viktigt område. Trots detta har regeringen inte agerat. Det krävs handling och ett snabbt införande av ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till hur verkligheten ser ut för många småskaliga verksamheter. Medan regeringen drar ut på tiden är det den enskilde som drabbas. Ofta ägs de små vattenkraftverken av privatpersoner eller små företag med mycket begränsad ekonomi där det inte finns resurser att invänta resultatet av den beredning som regeringen ständigt återkommer till.

Ett antal landshövdingar runt om i landet har även begärt möten med regeringen i syfte att beskriva och diskutera den allvarliga situationen. Den småskaliga vattenkraften är viktig för landsbygden, och det är angeläget att vi verkligen tar tag i frågorna så att inte vattenkraftverken läggs ner.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

 

Varför har miljöministern, trots tillkännagivande och den energipolitiska överenskommelsen, ännu inte genomfört en förenkling av tillståndsprocesserna för den småskaliga vattenkraften?