Tillstånd för uranbrytning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 juni 2011

Interpellation: Tillstånd för uranbrytning

Interpellation 2010/11:403 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:403 Tillstånd för uranbrytning

av Jonas Sjöstedt (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Det råder stor oklarhet om regeringens hållning till uranbrytning i Sverige. Företrädare för olika regeringspartiet har uttalat sig motstridigt i frågan.

För att få bryta uran i Sverige krävs att alla miljökrav uppfylls, att kommunen inte inlägger veto och att regeringen säger ja.

Hur kommer närings- och energiministern att ställa sig till en ansökan till uranbrytning som uppfyller alla miljökrav och som inte hindras av ett kommunalt veto?