Tilliten till livsmedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 maj 2013

Interpellation: Tilliten till livsmedel

den 6 maj

Interpellation

2012/13:404 Tilliten till livsmedel

av Pyry Niemi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Grunden för möjligheten till jobb i livsmedelssektorn i Sverige och i EU är att konsumenterna känner tillit till de livsmedel som företagen producerar och förädlar.

Sverige är ett land med högre arbetslöshet än alla jämförbara länder. Därför är det extra viktigt att jobben i lantbruket och livsmedelsproduktionen inte drabbas av sviktande tillit till maten.

Ytterst är det regeringen som är ansvarig för de regler som säkrar tilliten till våra livsmedel och därmed till jobben. Den senaste tiden har vi sett flera uppmärksammade bedrägerier och kringgående av regler som allvarligt drabbat tilliten.

Sveriges och Europas konsumenter kan i dag inte lita på att den mat de köper dels är det som den uppges vara, dels inte innehåller ämnen som påverkar hälsan negativt. Det handlar till exempel om hästkött som sålts som nötkött och som innehåller läkemedel, om fläskfilé som sålts som oxfilé och om bär som innehåller hepatitvirus.

Regeringen har tidigare varit negativ till utökad ursprungsmärkning och märkning av innehållet i processade produkter. Det torde vara klart för regeringen och landsbygdsministern att det nu krävs politiska åtgärder inom EU för att säkra tilliten till vår mat och därmed jobben. Det kan handla om skärpta regler, ökad märkning och en effektivare tillsyn.

Vilka åtgärder ämnar landsbygdsministern driva i EU för att säkra tilliten till livsmedel och därmed till jobben i livsmedelssektorn?