Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 november 2017

Interpellation: Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin

Interpellation 2017/18:42 av Solveig Zander (C)

Interpellation 2017/18:42 Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin

av Solveig Zander (C)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Det är stora brister i tillgängligheten vid landets barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP). Ytterst få landsting/regioner klarar av att nå gränsen att ge det första besöket inom 30 dagar. Detta är ytterst anmärkningsvärt, då vi vet hur angeläget det är att få ett första besök fort, speciellt när barn och ungdomar mår dåligt. Det behövs åtgärder och det mycket snabbt.

I Uppsala län är det endast 2 procent som får ett besök inom 30 dagar. Där har landstingsledningen lagt ned flera BUP-mottagningar. Barn och ungdomar ska då ta sig flera mil för att över huvud taget få någon hjälp. Avstånden är i sig en faktor som gör att barn och unga inte söker stöd. Det kan betyda att bristen på stöd och hjälp till barn som mår dåligt ger men för resten av livet. Svåra men som inte går att hantera då de inte åtgärdades i unga år.

Därför krävs krafttag för att öka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. Centerpartiet vill genomföra en riktad tillgänglighetssatsning på BUP med 300 miljoner kronor per år som betalas ut till de landsting och regioner som kortar köerna. Vi vill dessutom att fler ska kunna få hjälp av elevhälsan genom ett större antal kompetenser som kan agera samtalsstöd.  Kösituationen inom BUP är i dag ohållbar, och det behövs omfattande och riktade satsningar för att fler barn och unga ska få den hjälp de behöver.

Jag vill därför fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder vidtar regeringen för att prioritera frågan om ökad tillgänglighet inom BUP?