Tillgänglighet på tåg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Tillgänglighet på tåg

Interpellation 2010/11:124 av Olofsson, Eva (V)

den 13 december

Interpellation

2010/11:124 Tillgänglighet på tåg

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den senaste tiden har det vid en rad tillfällen uppmärksammats brister när människor ska färdas med tåg. Människor med en funktionsnedsättning har blivit drabbade på olika sätt. Någon har nekats tågplats med rullstol för att X 2000-liftarna inte fungerar. En annan person i rullstol nekades att komma ombord på ett SJ-tåg, fast hon hade biljett och ledsagare. En tredje kunde inte åka från Göteborg till Gävle, men dock Göteborg till Östersund och där ta färdtjänst 80 mil tillbaka till Gävle. En fjärde person lämnades kvar på perrongen på grund av att tåget kört för långt in på plattformen.

Den här behandlingen av människor är ingenting annat än diskriminering och känns ovärdigt ett välfärdsamhälle där alla människor ska ha möjlighet att förflytta sig på det sätt man önskar. Det som hänt många personer med funktionsnedsättning är speciellt märkligt med tanke på att SJ i sin marknadsföring talar om att man som rörelsehindrad kan få lite extra hjälp och på så sätt göra resan lättare. Det verkar dock föreligga något systemfel med tanke på alla dessa händelser. Egentligen skulle kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla människor senast 2010, men så har inte blivit fallet. I stället verkar situationen ha försämrats under de senaste åren.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

1. Avser statsrådet att verka för att SJ snarast vidtar åtgärder som leder till att personer med funktionsnedsättning inte diskrimineras genom att inte kunna färdas med tåg?

2. Avser statsrådet även att ta initiativ till att järnvägstrafiken inom en snar framtid är tillgänglig för alla människor?