Tillgången till medicin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 28 april 2009

Interpellation: Tillgången till medicin

Interpellation 2008/09:450 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 3 april

Interpellation

2008/09:450 Tillgången till medicin

av Catharina Bråkenhielm (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I dag har vi ett bra system med högkostnadsskydd när vi är i behov av receptbelagda läkemedel. Om man inte kan klara av att betala medicinen direkt har man i dag möjlighet att göra en månadsavbetalning. Detta är ett bra alternativ för många. Ibland kostar endast ett läkemedel mer än 1 800 kronor. Sjukdom för ofta med sig minskade inkomster och ökade kostnader. Det kan då vara bra att kunna sprida kostnaderna över tid. Tyvärr fungerar detta inte för alla.

Det framkom nyligen under hearingen om Apoteket i riksdagen att man beräknar att ca 90 000 svenskar inte får lov att köpa den medicin de behöver på avbetalning. Ska man köpa medicinen på avbetalning görs i dag en sedvanlig kreditprövning. Har du exempelvis en skuld hos kronofogden får du inte köpa medicin på avbetalning. Likaså om du har för låg inkomst, vilket en del unga människor som inte hunnit vara ute i arbetslivet har. Du nekas alltså den medicin du behöver.

Detta drabbar särskilt svagare grupper i samhället som av en eller annan anledning hamnat på ekonomiskt obestånd. Människor med mindre ekonomiska resurser tenderar oftare att vara sjuka. Vi vet att många människor inte hämtar ut sina ordinerade mediciner.

När en sjukdom förblir obehandlad får den många följdeffekter vilket leder till bekymmer för patienten och till högre kostnader för vården i längden. Detta drabbar hela samhället.

Min fråga till socialministern blir därför:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att säkra allas tillgång till den medicin de behöver?