Tillgång till modern epilepsivård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2010

Interpellation: Tillgång till modern epilepsivård

Interpellation 2009/10:268 av Vestlund, Börje (s)

den 22 februari

Interpellation

2009/10:268 Tillgång till modern epilepsivård

av Börje Vestlund (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Enligt en ny studie publicerad i den ansedda medicinska tidskriften Neurology är tillgången på specialistsjukvård och rekommenderad läkemedelsbehandling vid epilepsi ojämlikt fördelad. Det är betydligt svårare för äldre lågutbildade samt personer bosatta på landsorten att få rätt vård.

För att få bästa vården är det en fördel att vara kvinna, högutbildad och bo i en större stad. Resultatet visar också att patienter som fick träffa en neurolog hade bättre chans att få behandling med nyaste läkemedel.

Studien genomfördes 2006 baserad på data i läkemedels- och patientregister och omfattar 26 000 vuxna patienter runt om i landet. Detta innebär att en majoritet av landets vuxna personer med epilepsi deltog i undersökningen. Undersökningen utfördes av Akademiska sjukhuset i Uppsala, Socialstyrelsen och Karolinska Institutet.

Jag har tidigare väckt frågan om nationella riktlinjer för epilepsisjukvård, och detta ansåg socialminister Hägglund inte vara nödvändigt. När vi nu ser att epilepsivården fungerar så dåligt måste ju frågan åter ställas. Hur menar socialministern att epilepsivården ska fungera då? Regeringen har ju gjort sitt yttersta för att ändra strukturen i vården, alltifrån diskussioner om vårdgallerior till vårdvalsreformer där utförararnas perspektiv sätts i förgrunden och patienten i bakgrunden. När vi ser studier som denna kan ju vän av ordning fråga sig om det var så här det skulle bli. Vid en koll med landets stora sjukhus har snarare epilepsivården fått mindre resurser än ökade resurser. Hos flera sjukvårdshuvudmän diskuteras hur man kan överföra epilepsipatienter till primärvården i stället för tvärtom.

Det råder en skriande brist på utbildade neurologer. Trots detta har inte denna regering gjort någonting för att försöka avhjälpa detta problem.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga socialministern:

Vilka initiativ kommer socialministern att ta för att garantera en jämlik epilepsivård i Sverige?

Vilka initiativ kommer socialministern att ta för att öka antalet neurologer?

Vilka initiativ kommer socialministern att ta för att öka forskning kring epilepsi i Sverige?